Vsi članki

Značilnosti angleškega jezika

Bolj se zavedate, v kaj se spuščate, in jasnejše vidite vse, kar prinaša usvajanje novega jezika, bolj bo ploden vaš trud. Zato smo na enem mestu organizirali vse pomembne značilnosti angleščine. Da bi bolje prikazali nekatere vidike, smo angleški jezik primerjali z nemščino.

Angleščina je zelo preprost jezik. V povprečju je beseda v angleščini krajša od njenege nemške enačice. To je zato, ker glagoli, samostalniki in pridevniki v angleščini nimajo končnic. Ampak, ne pozabite, da ima tretja oseba pripono -s v preprostem sedanjiku Present Simple (na primer, “He speaks.”). Poleg tega je v angleščini veliko več 3-4-črkovnih besed kot v nemščini.

V angleščini ni naslavljanja oseb z „Du“ ali „Sie“. Izbira med formalnim „Sie“ ali neformalnim „Du“ pri obravnavanju ljudi je dilema za vse tuje govorce nemškega jezika.

V angleščini skorajda ni sklonov in spreganja. To pomeni, da ljudje, ki se želijo naučiti preprostih, a slovnično pravilnih stavkov, ne bodo imeli težav.

V nemščini obstaja 19 besed za angleški svojilni pridevek "vaš". V angleščini imamo samo en določni člen, v nemščini pa so trije.

Veliko angleških besed ima več pomenov. To je lahko prednost za učence, saj se pomen besede spreminja iz enega konteksta v drugega, tako kot sporočilo večje enote (npr. fraze ali stavka). Po drugii strani pa lahko različni pomeni ene same besede včasih tudi zmedejo začetnike.

Samostalniki v angleščini nimajo velikih začetnic. Izjeme so:

V anglečini obstajaveliko homonimov. Homonimi so besede z enako izgovorjavo, vendar različnim črkovanjem in pomenom.

Primeri:

meet/meat, by/buy/bye, son/sun, waste/waist, through/threw, write/right, our/hour, then/than, here/hear.

Začnite z učenjem angleščine še danes!

Ustvarite brezplačen račun in pričnite z učenjem angleščine še danes!
Ustvarite račun