Vaje angleškega jezika

Za vajo so na voljo vse besede iz vašega slovarja

Prevod iz angleščine
v slovenščino

Začni

Prevod iz slovenščine
v angleščino

Začni

Pisanje besed

Vadite črkovanje angleških besed
Vadite črkovanje angleških besed
Začni

Tvorjenje stavkov

Združevanje besed v stavke
Združevanje besed v stavke
Začni